لیزر موهای زائد

2021-05-12T15:50:48+04:30

لیز موهای زائد در کلینیک السا ، توسط دستگاه لیزر الکساندرایت موتوس شرکت دکا انجام می شود ؛ از فواید [...]